Hjärngympa – Korsord

Det är inte bara kroppen som ska hållas i trim utan även hjärnan. Så kallad ”hjärngympa” finns i mängder av utföranden och i likhet med den fysiska träningen så är den gyllene regeln att ”den bästa träningen är den som blir av”.

Ett av de mest klassiska sätten att utmana sina hjärnceller är korsord. Dessa finns i olika svårighetsgrader vilket gör det enkelt att börja på enkla nivåer och sedan arbeta sig uppåt för att hitta den svårighetsgrad som man tilltalas av. Det finns hela tidningar med mängder av korsord som kan köpas billigt och som innehåller korsord på flera olika svårighetsgrader. En extra bonusfördel med korsord är att man kan skicka in de lösta korsorden och vinna priser.

Då alla vet vad ett korsord är krävs inte någon större förklaring. Det krävs däremot för det japanska korsordet Kakuro. Detta är ett matematiskt korsord där spelaren enbart ska sätta in siffror i de tomma rutorna. Både vågrätt och lodrätt står det summor som de insatta sifforna ska bli när de summeras. Exempelvis kan det vara två tomma rutor och sedan siffran 7. I de tomma rutorna kan det då vara 1 och 6 som ska sättas in. Men lika gärna 3 och 4 eller 2 och 5. Vad som är rätt beror på hur dessa siffror ska kombineras gällande vågräta och lodräta rader.

Ett annat (lite mer känt) japanskt korsord är Soduko. Även här är det siffror som ska placeras in men någon matematisk kunskap krävs inte. Ett bräde består av 81 små rutor indelade i 9 större kvadrater. Varje kvadrat ska innehålla siffrorna 1-9. Detta på ett som gör att varje lodrät rad av 9 rutor samt varje vågrät rad av nio rutor också enbart har sifforna 1-9 varsin gång.